Administratörsfunktioner

Om du vill konfigurera och använda Lifesize Share-enheten måste du godkänna *.lifesizeshare.com och se till att TCP-port 22 är öppen. 

Första installation av Lifesize Share-enheten – kabelansluten

 1. Anslut enheten till en HDMI-kabel och rumssystemets HDMI-port eller bildskärmens HDMI-port.
 2. Anslut nätverkskabeln till nätverksporten som är märkt med symbolen LAN på baksidan av enheten. Anslut den andra änden av nätverkskabeln till en nätverksport. Om DHCP är inaktiverat för porten försätts enheten i underhållsläget och du kan ansluta den till ett Wi-Fi-nätverk för att slutföra registreringen. Se Första installation av Lifesize Share-enheten – kabelansluten.
 3. Anslut nätadapterns kabel till strömporten på baksidan av enheten och anslut nätadaptern till ett eluttag.
 4. Slå på bildskärmen och öppna en webbläsare på din dator och följ instruktionerna på skärmen
 5. Om du har ett befintligt Lifesize Share-konto går du direkt till steg 6. Om detta är din första enhet och du inte har ett Lifesize Share-konto, klickar du på Registrera dig för att påbörja registreringsprocessen för ett Lifesize Share-konto.
  1. Ange din e-postadress och ett lösenord.
  2. Klicka på Registrera dig. Ett e-postmeddelande skickas till den e-postadress du angett.
  3. Ange verifieringskoden som skickades till dig via e-post.
  4. Klicka på Bekräfta konto.
  5. Ange ett kontonamn. Till exempel lifesizeshare.com. Detta är webbadressen för att komma åt enheten.
  6. Valfritt: Ange ett CNAME.
  7. Klicka på Spara. Du kan ändra inställningarna för kontot genom att klicka på Administratörsinställningar från sidan med listan över enheter.
 6. Namnge din enhet och klicka på Spara. Lifesize rekommenderar att du ger Lifesize Share-enheten samma namn som rummet. Enheten är nu registrerad. Klicka på Ändra inställningar för att ställa in din enhet eller på Fortsätt för att komma igång med enheten.

OBS! Det övre vänstra hörnet visar IP-adressen och serienumret för Lifesize Share-enheten vid den första installationen. Det visar enhetsnamnet och kontonamnet när det har registrerats.

Första installation av Lifesize Share-enheten – kabelansluten

 1. Anslut enheten till en HDMI-kabel och rumssystemets HDMI-port eller bildskärmens HDMI-port.
 2. Anslut nätadapterns kabel till strömporten på baksidan av enheten och anslut nätadaptern till ett eluttag.
 3. Slå på bildskärmen och anslut till SSID som indikeras på skärmen.
 4. Öppna en webbläsare på din dator och besök http://lifesize.share.
 5. Följ instruktionerna för att ansluta enheten till ett Wi-Fi-nätverk och starta om.
 6. Slå på bildskärmen och öppna en webbläsare på din dator och följ instruktionerna på skärmen
 7. Om du har ett befintligt Lifesize Share-konto går du direkt till steg 8. Om detta är din första enhet och du inte har ett Lifesize Share-konto, klickar du på Registrera dig för att påbörja registreringsprocessen för ett Lifesize Share-konto.
  1. Ange din e-postadress och ett lösenord.
  2. Klicka på Registrera dig. Ett e-postmeddelande skickas till den e-postadress du angett.
  3. Ange verifieringskoden som skickades till dig via e-post.
  4. Klicka på Bekräfta konto.
  5. Ange ett kontonamn. Till exempel lifesizeshare.com. Detta är webbadressen för att komma åt enheten.
  6. Valfritt: Ange ett CNAME.
  7. Klicka på Spara. Du kan ändra inställningarna för kontot genom att klicka på Administratörsinställningar från sidan med listan över enheter.
 8. Namnge din enhet och klicka på Spara. Lifesize rekommenderar att du ger Lifesize Share-enheten samma namn som rummet. Enheten är nu registrerad. Klicka på Ändra inställningar för att ställa in din enhet eller på Fortsätt för att komma igång med enheten.

OBS! Det övre vänstra hörnet visar IP-adressen och serienumret för Lifesize Share-enheten vid den första installationen. Det visar enhetsnamnet och kontonamnet när det har registrerats.

Redigera kontoinställningar

Du måste vara inloggad som administratör om du vill redigera ett konto.

 1. Om du vill ändra kontoinställningarna för Lifesize Share, klickar du på Administratörsinställningar och gör ändringarna till kontonamn eller CNAME (valfritt).
 2. Klicka på Spara när du är klar med dina ändringar.

Redigera en enhet

När du har registrerat din enhet har du möjlighet att ändra vissa eller alla av enhetens inställningar. Du måste vara inloggad som administratör om du vill redigera en enhet.

 1. Välj en enhet från listan över enheter.
 2. Klicka på  redigera bredvid  enhetsnamnet och fönstret Installation av Lifesize Share-enheten öppnas.
 3. Redigera eller låt följande vara:
  • Enhetens namn
  • Policy för kod: Fråga varje gång, Fråga bara en gång, Fråga efter 30 dagar, Fråga aldrig. Detta avser hur ofta du måste ange parkopplingskoden när du ansluter till enheten.
  • Bildfrekvens: 30 till 60 bildrutor per sekund (FPS).
  • Aktivera överskanning: överskanning är inaktiverad som standard. Aktiverad överskanning kan påverka proportionerna på en bild så att den inte längre matchar skärmens proportioner när den visas. 
  • Aktivera eller inaktivera trådlöst läge. Aktiverar du detta läge kan du ansluta Lifesize Share till ett Wi-Fi-nätverk eller konfigurera en trådlös åtkomstpunkt för gäster.
  • Trådlöst läge. OBS! Lifesize Share sänder via kanal 6 när det är försatt i läget med trådlös åtkomstpunkt.
   • Ansluta till trådlösa nätverk – välj ditt nätverk från de tillgängliga alternativen.
   • Sändning öppen – beviljar åtkomst till företagsnätverket.
   • Sänd endast internet – beviljar internetåtkomst via de nätverk som enheten skapar.
   • Sänd endast Share – endast till enheten, ingen internetuppkoppling.
  • SSID
   • Välj SSID om du ansluter till ett befintligt nätverk.
   • Tilldela ett SSID-namn om du skapar en separat trådlös åtkomstpunkt.
  • Använd lösenord (för ett trådlöst  nätverk)
   • Om Ja tilldelar du en lösenordsfras.
 4. Klicka på Skicka.

Från den här skärmen, kan du använda följande för att felsöka: Starta om enheten, Skicka enhetsloggar till  support,  och Skapa omvänd SSH-tunnel supportåtkomst. OBS! Väljer du något av alternativen startar åtgärden automatiskt.

Ta bort en enhet

Du måste vara inloggad som administratör om du vill ta bort en enhet.

 1. Välj en enhet från listan över enheter.
 2. Klicka på cancel-remove bredvid enhetens namn och klicka sedan på Radera för att bekräfta borttagningen.

För din bekvämlighet har vi skapat en stående tabellmall för att hjälpa användare med att ansluta till Lifesize Share-enheten.