Öppna nätverksportar

Bekräfta att din brandvägg tillåter (utgående initiering) åtkomst från ditt nätverk till följande destinationsportar på internet.

OBS! Blockerad och begränsad åtkomst för TCP 80/443 på internet från Lifesize Share äventyrar möjligheten att spela videor från YouTube, Vimeo och Lifesize Cloud.

OBS! Vi rekommenderar att du ger obegränsad åtkomst från presentationsenheten åt Lifesize Share.

 Protokoll  Käll-IP Källport Godkänna domäner Destinationsport Beskrivning 
TCP Alla Alla

*.lifesizeshare.com

*.lifesizeshare.net

443 Första koppling och tillgång till webbkonsolen
TCP Alla Alla *chrome.google.com/webstore 443 Tillåter nedladdning av Google Chrome-tillägget (krävs för att dela din skärm om du inte använder Chrome 74 eller högre)
TCP Alla Alla github.com 22 Automatiska programvaruuppdateringar
TCP Alla Alla

*http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/

*https://www.piwheels.org/simple

*https://pypi.python.org

* http(s)://*.docker.com

*http(s)://*.docker.io

 443 Används för att ladda ner programpaket vid uppgradering och krävs för interna program på Share