Energihantering för skärmen

Med Display Power Management Signaling (DPMS) kan du styra energiläget hos förenliga HDMI- och DVI-skärmar utan att behöva trycka på några knappar på skärmen eller använda fjärrkontrollen.

DPMS har följande fyra energilägen:

  • Vila
  • Uppehåll
  • Aktiv av

När du aktiverar DPMS-kontroll i Inställningar > Video > Videoskärm kommer Icon att försöka hantera skärmens energiläge. Ställ in DPMS-läget till ett av följande värden:

Försöker alltid att stänga av skärmen.
AvFörsöker aldrig att stänga av skärmen.
AutoFörsöker stänga av skärmen om skärmen anger att det finns stöd för energilägena Vila eller Uppehåll.
IntelligentFörsöker stänga av skärmen om skärmen anger att det finns stöd för energilägena Vila, Uppehåll eller Aktiv av.

För att testa huruvida din skärm har stöd för DPMS ska du göra följande:

  1. Inaktivera CEC.
  2. Ställ in DPMS-läge till .
  3. Sätter Icon i vila.
  4. Om skärmen inte stängs av finns det inte stöd för DPMS. Ställ in DPMS-läget till Av.
  5. Om skärmen stängs av efter ett tag ska du väcka Icon.
  6. Om skärmen slås på finns det stöd för DPMS. Lämna DPMS aktiverat.
  7. Om skärmen inte slås på kan du försöka använda en kombination av CEC och DPMS för att styra skärmens energiläge; använd CEC för att väcka skärmen och DPMS för att försätta den i vila.