Aktivera CEC

Consumer Electronics Control (CEC) tillåter att vissa HDMI-enheter styr varandra när det passar. Aktivera CEC och konfigurera viloinställningar i Inställningar > Video.

Om bildskärmen inte går ned i vila när Lifesize Icon-videosystemet gör det är CEC inkompatibelt med bildskärmen.

Om ett inkommande samtal väcker ett videosystem i vila ska du kontrollera huruvida bildskärmen väcks inom en rimlig tidsperiod. Om den inte gör det behöver bildskärmen troligtvis för mycket tid för att komma igång för att CEC ska vara användbart.

I dessa fall kan du överväga att använda analoga högtalare istället för bildskärmens högtalare.