Styrning av kameraanvändning av användare i fjärränden

För att förhindra att användare i fjärränden kontrollerar din närändes-kamera, inklusive att konfigurera och kontrollera kamerainställningar, inaktivera Inställningar > Video > Fjärrkontroll av nära kamera.

Om du aktiverar Fjärrkontroll av nära kamera, kan du fortfarande förhindra att användare i fjärränden konfigurerar och använder inställningar för nära kamera, genom att inaktivera Fjärrinställning av kamerainställningar och Fjärrflytta till kamerainställningar.