Adaptiv rörelsestyrning

Adaptiv rörelsestyrning minimerar videoproblem som orsakas av mindre paketförluster och förbättrar videoåtergivningen. För paketförluster på 5 % eller mindre kan den här funktionen ta bort helt eller minska förekomsten av videoartefakter betydligt. Funktionen är aktiverad som standard i Inställningar > Video > Adaptiv rörelsestyrning.