Systemet under ett samtal

 

Dölj text på skärmenVälj Dölj.

För att dölja text på skärmen och spara inställningarna går du till Samtalsinställningar > Dölj eller visa användargränssnittet.

Ljud avTryck på för att stänga av ljudet i andra änden. När detta är valt visas . Om ljudet i fjärränden är på tyst läge visas .
Stäng av ljudet för videoVälj > för att stänga av ljudet för video i fjärränden. När detta är valt visas .
Visa bild-i-bildVälj > för att visa bild-i-bild-video under ett samtal. När detta är valt visas . Den här inställningen kvarstår över alla samtal. Om detta väljs under ett samtal kvarstår bild-i-bild för efterföljande samtal.
Ändra layout för samtal och presentationVälj eller och navigera till önskad layout. är inte tillgängligt om samtalet bara har en tillgänglig layout. Läs mer om att hantera samtal som hyses av en Lifesize MCU och presentation.

Lifesize Cloud-användare: du kan bara ändra layout när en presentation är aktiv.

Flytta kamerorUnder ett samtal, välj för att justera den lokala kameran. Välj för att justera kameran i fjärränden. Läs mer om styrning av kameror.
Byta kameraingång

(endast Icon 600 och 800)

Om två kameror är anslutna i Icon 600 eller 800 väljer du eller för att byta den primära kameraingången.

Genom att välja justeras den nuvarande kameran:

  • Icon 600: Som standard är HD-kameran den primära ingången, kamera 1 och DVI-kameran är kamera 2. Presentationer är inte tillgängliga med två kameror anslutna.
  • Icon 800: Som standard är DVI 1 den primära ingången.
Ändra kameraingång

(Endast Icon 800)

Om tre eller fler enheter är anslutna väljer du för att ändra den primära ingången. Du kan välja ingång 1–4 som primär eller sekundär ingång.

Du kan också välja en av ingångarna att visa på primär och sekundär skärm när du inte befinner dig i ett samtal. Välj Dubbla under Inställningar > Utseende > Fysiskt skärmarrangemang.

Använda knappsatsenVälj för att visa knappsatsen för att ange toner.
Visa information om uppringareVälj > för att visa detaljer om uppringaren, med systemnamn och systemnummer samt samtalsstatistik, med samtalstyp och protokoll, samtalstid och samtalsriktning.
Visa inspelningsinformationVälj (eller > med fjärrkontrollen) medan du spelar in med UVC Video Center för att visa detaljer om inspelningen, inklusive video- och ljudstatistik.
Avsluta samtalVälj .

Som standard måste du svara eller ignorera inkommande samtal manuellt. Administratörer kan ställa in inställningar för Autosvar och Autosvar tyst läge i Inställningar > Samtal.

Läs mer om samtalsinställningar och att anpassa systembeteende.