Att använda Lifesize Phone HD

Flera snabbgester har lagts till för Lifesize Phone HD ansluten till ett Lifesize Icon-system. Du måste befinna dig i ett samtal för att använda dessa gester.

• Att beröra skärmen med två fingrar stänger av eller på ljudet

• Att svepa uppåt på skärmen med två fingrar höjer volymen med 10 %

• Att svepa nedåt på skärmen med två fingrar sänker volymen med 10 %

• Att svepa med tre fingrar på skärmen och hålla kvar flyttar den lokala kameran i den angivna riktningen

• Att beröra skärmen med fyra fingrar tar dig till Systemalternativ

Läs mer.

Lifesize Cloud-kunder med en Lifesize Phone HD ansluten till ett Lifesize Icon 400|450|600|800-system kan enkelt anpassa knapparna och tidszonerna på hemskärmen via webbkonsolen. Ta reda på hur.