Inspelning

Med UVC Video Center konfigurerat i din miljö kan du starta en inspelning när du vill.

Välj på telefonen eller > med fjärrkontrollen medan du spelar in för att visa video- och ljudstatistik om inspelningen.

 

Inspelning under ett samtal

Välj för påbörja inspelning under ett samtal. Om du blir tillfrågad, ange en giltig inspelningsnyckel. Om det lyckas påbörjas inspelningen och inspelningsikonen visas.

Som standard spelas alla samtalsdeltagare in. För att spela endast lokal eller fjärrvideo ändrar du standardlayout för inspelning i Inställningar> Spela in och strömma.

För att stoppa en inspelning avslutar du samtalet eller presentationen, eller välj .

Om du använder en ikon som är ansluten till Lifesize Cloud kan du välja inspelningsägare när du börjar spela in. Mer information.

 

Inspelning utanför ett samtal

  1. Välj .
  2. Välj från en av dina tillgängliga inspelningsalternativ för att påbörja en inspelningssession:
Spela in inmatning från kameran.
Spela in inmatning från en presentation.
Spela in två strömmar: inmatning från presentation och kamera.
Spela in inmatning från två kameror. Välj eller för att välja kameran som tillhandahåller första ingången. Detta alternativ är endast tillgängligt med två anslutna kameror.
  1. Välj för att börja spela in. Om du blir tillfrågad, ange en giltig inspelningsnyckel. Om det lyckas påbörjas inspelningen och inspelningsikonen visas.
  2. Valfritt: Om du spelar in en ingång från kameran eller från en presentation, välj för att växla ingång: presentation eller kamera. Om du spelar in två strömmar, välj för att växla mellan att spela in två strömmar (presentation och kamera) och en ström (kamera).
  3. För att sluta spela in, välj .

OBS: Om du placerar ett samtal eller en startar en presentation efter att inspelningen har startat så kan du stoppa inspelningen och sessionen genom att avsluta samtalet eller presentationen.

 1. För att avsluta inspelningssession, välj passande alternativ (beroende på ditt val under steg 2):