Presentation

Välj Presentation för att starta en presentation innan och under ett samtal. Om du ansluter en bärbar dator till en videoingång i systemet kommer en presentation starta automatiskt och visas. För att avsluta presentationen, välj . Att stoppa en presentation avslutar pågående inspelning.

Administratörer kan inaktivera automatiska presentationer under Inställningar > System. Standard är aktiverat.

Endast Icon 800: DVI-ingången som fungerar som presentationsingång representeras av en siffra i alternativet Presentation. Välj för att ändra presentationsingång. Du kan använda alla ingångar som presentationsingång. Video ändras till en sekundär ingång om den primära ingången väljs för presentation. Du kan inte välja samma ingång för både primär och sekundär källa.

Om videosystemet redan tar emot en presentation kan du inte ansluta en bärbar dator och starta din egen presentation utan att först stoppa den aktuella presentationen till alla samtalsdeltagare. Dessutom kan du inte ta kontroll över en fjärrvisning.

Layouter

Välj från följande layout-alternativ under ett samtal:

Presentationsingång och video från fjärränden visas sida vid sida.
Presentationsingång och video från flera uppringare visas. Denna layout är tillgänglig med integrerade bryggsamtal från Möten . För bryggor som inte är integrerade, välj < eller > för att välja en layout.
Presentationsingång visas.
Video från fjärränden visas.

Om videosamtalet inte stödjer presentationer samtidigt som video byter videosystemet automatiskt de primära ingångarna och presentationsingångarna för att sända presentationen. Den lokala änden visar både kameran och presentationsingången och fjärränden visar endast presentationen.