Ringa ett samtal

Ringa ett samtal genom att använda följande metoder:

Schema Välj för att visa planerade samtal som UVC Manager har schemalagt för videosystemet. Information om samtalet kan inkludera starttid, titel, beskrivning och deltagare. Samtal som kräver lösenord visar en låssymbol . Schemat visar även tidsperioder då inga samtal är schemalagda.

Ett samtal startar vid den schemalagda starttiden och kopplar ihop deltagarna antingen automatiskt eller efter att en eller flera av dem accepterar en inbjudan att delta i samtalet.

Favoriter Välj > för att visa dina favoriter. Välj en post i listan för att slå numret.

Fjärrstyrning: Ytterligare alternativ är Avancerad uppringning och Ta bort eller Ta bort alla (för att hantera posterna under Favoriter).

Senaste Välj > för att visa senaste uppringda , mottagna eller missade samtal. Välj en post för att slå numret.

Fjärrstyrning: Ytterligare alternativ är Avancerad uppringning, Lägg till i favoriter, Ta bort eller Ta bort alla (för att hantera posterna under Senaste).

Senaste är begränsat till 50 poster.

Katalog Välj för att visa posterna. Välj en post för att slå numret.

Fjärrstyrning: Ytterligare alternativ är Avancerad uppringning och Lägg till i favoriter.

Möten Välj  för att visa tillgängliga samtal. Välj en post för att slå numret. Läs mer om att gå med i ett möte.
Knappsats Telefon: Välj  för att ange samtalsinformationen manuellt. När du slår in varje tecken hörs motsvarande tryckton för värdena 0–9, # och *.

Välj abc för att visa en knappsats för inmatning av alfanumeriska tecken. Välj skift-tangenten för att föra in en versal. Välj skift-tangenten två gånger för caps lock.

Knappsats Fjärrstyrning: Välj  för att ange samtalsinformationen manuellt. Navigera till avancerade alternativ för att ange alfabetiska värden eller för att välja banvidd eller protokoll. Listan med värden för tillgänglig bandvidd justeras till inställningen för maximal bandvidd som ställts in av din administratör. På samma sätt visas endast aktiva samtalsprotokoll.

En videoikon representerar ett pågående videosamtal. En röstikon representerar ett röstsamtal. Välj för att avsluta samtalet.

Tillgängliga samtalsalternativ beror på programmen som är konfigurerade i din miljö. Läs mer om integrering av Icon med andra Lifesize-applikationer.