Navigering och sökning

Din Icon visar samtalsposter och annan systeminformation i listor.

Navigera bland informationen med fjärrkontrollen så här.

Navigera till början eller slutet på en listaTryck för att snabbt navigera till början eller slutet på listan.

Ett fält till höger om listan visar din aktuella position och det totala antalet poster på listan.

Söka samtalsposterTryck på för att öppna sökrutan för att lokalisera samtalsposter.

När du väljer värden, filtreras listan för att matcha ord i posternas namn som börjar med filtreringsraden. Sökfältets alternativ inkluderar:

  • Tryck för att radera ett värde i sökfältet.
  • Välj #-symbolen för att representera valfritt nummer.
  • Välj för att lägga till ett mellanrum mellan sökposter, vilket möjliggör användning av flertalet ord i sökningen.

När du väljer ryska som språk för videosystemets skärm använder sökningen det kyrilliska alfabetet. Välj med telefonen och abc med fjärrkontrollen för att visa det latinska alfabetet.

Om din Icon är integrerad med UVC ClearSea väljer du för att söka alla UVC ClearSea-poster, inte bara poster i din grupp. Lägg till en global post till dina favoriter för snabb åtkomst. När du anger söksträngen, filtreras listan för att matcha ord i posternas namn som börjar med filtreringsraden. Poster från den globala katalogen är märkta med .