Flerpartssamtal

I flerpartssamtal kommer video som satts samman från den externa MCU:n att visas på varje uppringares skärm. Krav för flerpartssamtal är bland annat:

Din Icon är integrerad med UVC ClearSea och en stödd Lifesize MCU Läs mer.
Din Icon är ansluten till Lifesize Cloud. Läs mer.

För att lägga till en deltagare till ett pågående samtal väljer du Lägg till. Använd den här metoden för att överföra en uppringare: efter att deltagaren har lagts till kan du lämna samtalet utan att avsluta det. För att ta bort en enskild uppringare väljer du och markerar den deltagare som ska tas bort.

För inkommande samtal finns följande val tillgängliga:

  • Klicka på Avsluta + svara för att avsluta det nuvarande samtalet och svara på det inkommande samtalet.
  • Klicka på Svara för att lägga till uppringaren till det nuvarande samtalet.
  • Klicka på Ignorera för att ignorera uppringaren.

Om din Icon har en associerad Lifesize ClearSea Client som är aktiv och är registrerad till UVC ClearSea kan du välja i klienten för att klienten ska kunna gå med i samtalet. Den här åtgärden kopplar från samtalet i din Icon.