Icon 800: Ljudingångar

DVI-ILjud som mottas från DVI-I-ingången skickas till den närmre och den bortre änden, endast om du ställer in ingången på att vara primär ström eller presentationsström.

Exempel: om du ansluter en DVR till DVI 3 och ändrar presentationsingången till att använda DVI 3 kommer både ljud och video att skickas till den närmre och bortre änden.

Linje inAnalog linje in är alltid på, vilket gör att den inte behöver kopplas till en digital ingång.

Exempel: om du ansluter din smartphone till Icons linje in och trycker på spela upp på smartphonen kommer ljudet att skickas till både den närmre och den bortre änden.

Om du inte vill skicka ljud måste du styra ljudet vid källan.

När du trycker på Ljud av stängs alla ljudingångar i systemet av som förval. För att konfigurera systemet till att endast stänga av den aktiva mikrofonen loggar du in till videosystemets webbgränssnitt och ställer in Inställningar > Ljud > Ljud av till Aktiv mikrofon.

Som förval styr den inbäddade ljudprocessorn för Icon 800 AEC, brusreducering och automatisk styrning av förstärkning. För att använda en extern kontroller, aktivera Integrerat ljud eller i Inställningar > Ljud. När Integrerat ljud är på ställs Aktiv mikrofon in på Linje in som förval.