Icon 450: Smart Framing

Lifesize Icon 450 är utformad med Smart Framing som automatiskt justerar kameran för att garantera att alla syns mitt i bilden. Smart Framing-funktionen är inaktiverad tills kalibreringsprocessen har slutförts. Se Kalibrering av Smart Framing för mer information.

Efter kalibreringen aktiveras Smart Framing endast när du befinner dig i ett samtal.

Som standard kommer Inramnings- -knappen att vara . Du kan när som helst stänga av Smart FRaming och ta kontroll över kameran. Under ett samtal, dra åt vänster och knacka på Kameran. Tryck på Inramning för att starta eller stänga av Smart Framing. Smart Framingen förblir avstängd tills du aktiverar den igen eller tills nästa samtal startas. När samtalet avslutas kommer Smart Framing att aktiveras på nytt och vara redo för nästa samtal.

Om du vill veta mer, läs de vanliga frågorna om Smart Framing.