Kamerastyrning

Din Icon ger dig möjlighet att justera en kamera under och innan ett samtal. För att hindra fjärranvändare från att justera den lokala kameran kan din administratör inaktivera Fjärrstyrning av lokal kamera (aktiverad som standard) i Inställningar > Video. För att hindra fjärranvändare från att använda och konfigurera kamerans förval för den lokala kameran, inaktivera Fjärrstyrning av den lokala kameran eller Fjärrstyrning av kamerans förval.

 

Panorera, luta, zooma och förinställningar

    1. Välj den kamera du vill styra från telefonen (eller skärmen):
> Justera den lokala kameran närhelst systemet inte är i ett samtal.
Justera den lokala kameran under ett samtal. Den lokala videon visas i PIP-fönstret.
Justera kameran i fjärränden.
    1. Justera panorering och lutning med hjälp av de fyra pilarna.
    2. Justera zoomning med de två pilarna.
    3. En kameraförinställning är en förinställd kameraposition som associeras med ett nummer. Kameraförinställningar gör att du snabbt kan ändra kamerans position under ett samtal.

För att ange en förinställning för den nuvarande kamerapositionen trycker och håller du ned en siffra till Förinställning sparad visas.

Tryck på siffran för att flytta kameran till en förinställd position.

  1. För att avsluta sessionen för kamerakontroll, välj Avsluta.