Samtal som hyses av en MCU

När UVC Multipoint eller Lifesize Bridge är integrerat med din Icon visas schemalagda och on demand-konferenser som är tillgängliga för videosystemet i > . När du ansluter dig till ett samtal från Möten , visas alla tillgängliga brygglayouter för det aktuella samtalsscenariot. Om samtalet stödjer mer än en layout visas . För att ändra samtalets layout, välj och navigera till önskad layout. För bryggor som inte är integrerade, välj < eller > för att välja en layout.

När du går med i ett samtal som hålls av en Lifesize MCU som inte är integrerad med din Icon väljer du på telefonen för att navigera gränssnittet. Tryck på 9 för att visa hjälptext på skärmen. Om den virtuella operatören svarar på samtalet är du uppmanad att välja en konferens att ansluta dig till.

Tryck på 3 för att visa bryggalternativ:

SjälvvyVyn från en deltagares kamera visas på deras skärm.
Ordningsföljd för högtalareNär den är aktiverad visas den senaste talaren i det ledande fönstret.
StatusindikatorerNär den är aktiverad visas statusikonen.
Stäng av ljudet för videoNär detta är valt stängs av ljudet för video.
AviseringarRöstuppmaningar och systemljud indikerar aktuell systemstatus eller krävd åtgärd.
Kamerastyrd navigering

Tonnavigering

Byter kontroll av fjärrändens kamera och DTMF-toner.
SpråkSpråk för skärmtext och röstuppmaningar.
TextinfogningHur långt in texten är placerad från sidan av skärmen.