Felsökning av misslyckad uppgradering

Om uppgraderingen av programvaran misslyckas ska du göra så här:

  1. Kontrollera att du har rätt uppgraderingsbild.
  2. Starta om systemet.
  3. Gör ett nytt försök att uppgradera.
  4. Skriv ner felkoden som visas om det andra försöket misslyckas.
  5. Om problemet kvarstår kan du kontakta din Lifesize-leverantör eller Lifesizes tekniska tjänst.

Felkoder vid uppgradering

Följande avsnitt visar de felkoder som kan visas om en uppgradering misslyckas.

KodBeskrivning
1En uppgradering pågår. Systemet stödjer bara en uppgradering åt gången.
2Bilden är skadad. Detta brukar inträffa om bilden är förstörd eller om det uppstod fel vid uppladdningen till enheten.
3Krypteringssignaturen är ogiltig. Detta brukar inträffa om bilden är förstörd eller komprometterad.
4Bilden saknar ett uppgraderingsskript. När bilden har laddats upp kör systemet ett uppgraderingsskript för slutlig bearbetning. Felet indikerar att det finns ett fel i skriptet.
5Manifestet är skadat eller saknas.
6Serienumret är ogiltigt.
7Byggdatumet är ogiltigt.
8Programvarubilden är avsedd för en annan systemtyp.
9Kunde inte nedgradera till bildversionen.
10Den uppgraderade licensen är utgången. Det finns ingen aktuell licensnyckel för uppgradering i systemet. Kontakta din Lifesize-leverantör för att förnya underhållsavtalet.
11Det går inte att uppgradera medan det finns pågående samtal.
12En återställning till standardinställningar krävs. Det krävs en nollställning innan uppgraderingen. Gå till Underhåll > Nollställning av system och nollställ systemet till standardtillståndet innan du genomför uppgraderingen.
13Det uppstod ett systemfel.
16Otillräckligt utrymme för att spara bilden.
17Misslyckades med att kontrollera bilden.
18Licensservern kan inte nås.
19Det går inte att hämta uppgraderingsbilden.