Uppgraderingar

OBS: Om din Icon är ansluten till Lifesize Cloud, tillämpas programuppdateringar automatiskt i systemet. Systemet ber dig att tillämpa uppdateringen, vilket ger dig möjlighet att vänta med åtgärden om du använder systemet.

Innan du uppgraderar systemets programvara ska du se till att det uppfyller följande förhandskrav:

 • Det finns en aktuell licensnyckel för uppgradering i systemet. Utlöpsdatumet för underhållslicensen finns under Underhåll > Licensnycklar. Uppgraderingen kommer att misslyckas om det inte finns någon aktuell licensnyckel i systemet. Kontakta din Lifesize-leverantör för att förnya underhållsavtalet.
 • Läs mer om uppdatering av licensnycklar.

 • Alla kameror du har tänkt använda med videosystemet är rätt anslutna till codecen. Kameror som inte är anslutna till ett Lifesize-system innan en uppgradering utförs kommer eventuellt inte att fungera på rätt sätt efter en uppgradering.
 • Avsluta alla samtal innan uppgraderingen.

 

Uppgradera systemprogrammet

 1. På nedladdningssidan för programvara lifesize.com/support klickar du på Hämta programvara..
 2. Logga in till ditt supportkonto. Om det är första gången du är här ska du skapa ett nytt konto.
 3. Ange serienumret för Lifesize-videosystemet (finns i Diagnostik > Systeminformation). Följ instruktionerna för att hitta den programvaruversion du vill ha för produkten och hämta det till en lokal katalog på datorn.
 4. Gå till Underhåll > Uppgradering av system.
 5. Klicka på Välj fil för att bläddra efter uppgraderingsfilen som du har hämtat.
 6. Systemet validerar filen. För att omvalidera samma fil eller om du har angett en sökväg till en fil manuellt ska du klicka på Validera för att utföra kommandot.

 7. För att nollställa systemet till de ursprungliga standardinställningarna ska du välja Nollställ till standard.
 8. Klicka på Ladda upp.
 9. Uppgraderingen kan ta flera minuter. Avbryt inte uppgraderingsprocessen. Under uppgradering visas en statusskärm i webbläsaren där du kan se förloppet för filuppladdningen. Om du stänger fönstret innan uppladdningen av filer blir färdig kommer uppladdningen att avbrytas.

  När uppgraderingen är klar startar systemet om automatiskt.

 10. Videosystemet är klart att användas. Om du valde Nollställ till standard måste du först konfigurera om systemet.
 11. Uppdatera webbläsarfönstret innan du loggar in igen för att få tillgång till alla alternativ efter en upp- eller nedgradering.