Återgå

Följande procedur gör att systemet återgår till en alternativ programvaruversion:

  1. Välj Underhåll > Nollställning av system > Återgång av system .
  2. Valfritt: Ange en orsak till återgången.
  3. Klicka Ja.
    Systemet startar om automatiskt.

Man kan också få systemet att återgå genom att trycka på den röda nollställningsknappen på codecens baksida under 15–20 sekunder.