Återställ

Följande procedur återställer en systemkonfiguration från en sparad konfigurationsfil:

  1. Se till att det finns en aktuell och sparad konfigurationsfil innan du genomför en återställning.
  2. Konfigurationsinställningar och alternativ kan skilja sig mellan olika programvaruversioner. Om man återställer ett system med en konfigurationsfil som sparats i en annan programvaruversion kan det uppstå oväntade resultat. Använd endast en konfigurationsfil som sparats i samma programvaruversion vid återställning.

  3. Avsluta alla samtal för systemet. Om det finns pågående samtal när du ska utföra återställningen kommer du att frågas om du vill fortsätta med eller avbryta återställningen. Om du fortsätter kommer systemåterställningen att avbryta samtalen.
  4. Välj Underhåll > Nollställning av system > Återställning av system .
  5. Man måste ha en aktuell systemkonfiguration sparad innan man påbörjar systemåterställningen, annars kommer man inte att kunna återgå till det tidigare tillståndet.

  6. Gå till systemkonfigurationsfilen och klicka på Ladda upp.