Nollställ

Följande procedur nollställer systemet till standardtillståndet:

  1. Välj Underhåll > Nollställning av system > Nollställning av system .
  2. Valfritt: Ange en orsak till nollställningen.
  3. Klicka OK för att bekräfta att systemet ställs in på standardinställningar.
  4. Systemet startar om automatiskt och administratörslösenordet nollställs till standardvärdet (admin).

OBS: Man kan också nollställa systemet genom att trycka på den röda nollställningsknappen på codecens baksida under 10–15 sekunder.