Starta om

Systemet startar om när man slutför någon av följande uppgifter:

Starta om systemet manuellt.Diagnostik > Omstart av system
Nollställ systemet till standardinställningarna.Underhåll > Nollställning av system > Nollställning av system
Göra en återgång av systemet till det tidigare tillståndet.Underhåll > Nollställning av system > Återgång av system
Återställ systemet till en sparad status.Underhåll > Nollställning av system > Återställning av system
Ändra inställningar för VLAN-tag.Inställningar > Nätverk > VLAN-tag
Ändra värdena för de reserverade portarna.Inställningar > Nätverk > Reserverade portar
Uppgradera systemets programvara.Underhåll > Uppgradering av system

Man kan också starta om systemet genom att trycka på den röda nollställningsknappen på codecens baksida under 5–10 sekunder.