Licensnycklar

Man måste ha aktuella licensnycklar för att få tillgång till följande:

 • programvaruuppdateringar
 • dubbla skärmar (endast Icon 600 och 800)

OBS: Utlöpsdatumet för licensnycklar finns under Underhåll > Licensnycklar. Kontakta din Lifesize-leverantör för närmare information om licensnycklar.

 

Uppdatera licensnycklar

Om systemet har HTTP-åtkomst via port 80 till -licensnyckelservern kan du uppdatera licensnycklarna genom systemets webbgränssnitt. Du kan också installera nyckeln manuellt.

  1. Gå till Underhåll > Licensnycklar.
  2. Klicka Uppdatera.

Om uppdateringen lyckas kommer meddelandet Uppdateringen genomfördes att visas tillsammans med aktuella licensnycklar samt deras utlöpsdatum.

Om uppdateringen misslyckas kan det bero på något av följande:

 • Det finns inget aktuellt underhållsavtal för enheten. Kontakta din Lifesize-leverantör för att förnya underhållsavtalet.
 • Systemet kunde inte ansluta. Servern kan vara nere eller så har systemet ingen HTTP-åtkomst. Kontakta Lifesizes tekniska tjänst om problemet kvarstår och du har HTTP-åtkomst eller installera en nyckel manuellt.
 • Det finns en licensnyckel men den är ogiltig. Kontakta Lifesizes tekniska tjänst.

 

Installera en licensnyckel manuellt

 1. På nedladdningssidan för programvara lifesize.com/support klickar du på Hämta programvara..
 2. Logga in till ditt supportkonto. Om det är första gången du är här ska du skapa ett nytt konto.
 3. Ange serienumret för Lifesize-videosystemet (finns i Diagnostik > Systeminformation) och följ instruktionerna för att få en licensnyckel. Du kan ha flera nycklar.
 4. Hämta en licensnyckel.
 5. Logga in till videosystemet från en webbläsare och gå till Underhåll > Licensnycklar.
 6. Klicka Lägg till och klistra in licensnyckeln som du fick under steg 3 i Ange licensnyckel.
 7. Klicka Lägg till.
 8. Upprepa steg 3 till 7 till för varje licensnyckel som listas i videosystemet.