Diagnostikverktyg

DiagnostikBeskrivning
SysteminformationUppgifter om systemet, bland annat serienummer och version, finns i Diagnostik > Systeminformation.

Du kan också komma åt uppgifter om systemet i > via videosystemets skärm.

SystemloggarSpara systemloggarna på datorn i Diagnostik > Systemloggar.

Ställ in loggnivåerna i Inställningar> Systemloggnivåer. Lifesize rekommenderar att en syslogserver används för integrerade konfigurationer.

OBS: Om du avaktiverar loggarna för Databas, Systemstatus, Timer och Videohårdvara, kommer en omstart av systemet att återställa loggnivåerna till deras standardvärden.

Diagnostisk rapportSupportpersonal kan be dig att spara en diagnostisk rapport för att hitta orsaker till problem som kan uppstå i systemet.

Om du uppmanas att samla in information ska du välja Diagnostik > Diagnostisk rapport > Generera diagnostisk rapport.

Kamera

Använd kameradiagnostik för att justera kamerans ljusstyrka och vitbalans samt korrigera olika typer av flimmer. Läs mer om kameradiagnostik.
SamtalsposterFör att hämta samtalshistorik väljer du Diagnostik > Samtalsposter > Hämta samtalsposter. Läs mer om samtalsposter.
Indikator för systemets tillståndIkonen som kommer upp på huvudskärmen visar på ett systemproblem. Läs mer om systemets tillstånd.