Aktivera Icon-stöd för Lifesize MCU-konferenser

Den här inställningen ger Icon möjlighet att ringa in till bryggkonferenser genom UVC ClearSea. Den hanterade MCU:n fyller i Möten i Icon.

Genomför följande obligatoriska steg i UVC ClearSea:

 1. Lägg till en MCU i Hantera > MCU:er. Välj Aktivera MCU-integrering.
 2. Skapa ett användarkonto för din Icon under Hantera > Användare.
  • Användare som registrerar med SIP- eller H.323-enheter måste använda lokala inloggningsuppgifter.
  • Ange enhetens IP-adress i UVC automatisk etablering.
 3. Lägg till en regel för samtalsdirigering i Hantera > Samtalsdirigering som kommer att vidarebefordra uppringningssträngen till MCU-adressen. Den vidarebefordrande destinationen använder formatet: <dialstring>@<mcuIPAddress>

När Icon hittar etableringsservern mottar Icon följande konfigurationsinställningar från UVC ClearSea och tillämpar dem lokalt:

Icon-inställningBeskrivning
KatalogRegistrerar till katalogservern i UVC ClearSea.

Använder uppgifterna från UVC-adressboken på Icon-kontot du skapade i UVC ClearSea (under Hantera > Användare).

H.323Aktiverar H.323 och registrerar till gatekeepern i UVC ClearSea med följande inställningar:

 • Anger namn och anknytning till användar-ID:t och anknytningen för det Icon-konto du skapade i UVC ClearSea.
 • Ställer in Gatekeeper-läge till Manuellt.
 • Ställer in Gatekeeper-adress till IP-adressen eller domännamnet för UVC ClearSea Server.
 • Ställer in Gatekeeper-användarnamnet och Gatekeeper-lösenordet till användar-ID:t och lösenordet för Icon-kontot du skapade i UVC ClearSea.
SIPAktiverar SIP.
MCU:erAnvänder en Lifesize MCU integrerad med UVC ClearSea.

Använder IP-adressen för UVC ClearSea Server och användarnamnet och lösenordet för Icon-kontot du skapade i UVC ClearSea.

Registrera Icon till UVC ClearSea genom SIP-registreraren

Lifesize rekommenderar att du registrerar Icon över H.323 eller SIP, inte båda. Om du registrerar enheten över SIP ska H.323 vara aktiverat.

 1. Gå till Inställningar > SIP-registrerare.
 2. Ange användar-ID:t för Icon-kontot du skapade i UVC ClearSea i SIP-användarnamn.
 3. Ange användarnamnet och lösenordet för Icon-kontot du skapade i UVC ClearSea i Användarnamn för auktorisering och Lösenord för auktorisering.
 4. Ange IP-adressen eller domännamnet för UVC ClearSea i Värdnamn för registrerare och Värdnamn för proxy (om du använder en SIP-proxy).