Hitta etableringsserver

Enheter försöker hitta etableringsservern genom följande metoder:

DHCP alternativ 157Hämtar IP-adressen till servern.
Läs mer i Installationsguiden för Lifesize UVC ClearSea.
DNS, baserad på lokala sökdomäner (endast Icon)Enheterna använder ett förkonfigurerat DNS-namn som representerar etableringsservern.
Läs mer i Installationsguiden för Lifesize UVC ClearSea.
Uppdatera inställningarna manuellt (endast Icon)Detta alternativ skriver över de IP-adresser för servern för etablering som kan ha erhållits via DHCP- eller DNS-alternativen. Använd den här metoden om du har begränsad eller ingen kontroll över DHCP- och DNS-servrarna.

Logga in till Icons webbgränssnitt och välj Underhåll > Automatisk etablering.