USB-inställningar

Ställ in USB-inställningar under Inställningar > USB.

VISCA-kontroll

  1. Ställ in Skal till VISCA.
  2. För Icon 400|450|600: Välj anslutningstyp för enheten: HDMI eller DVI.
  3. För Icon 800: Välj anslutningstyp för enheten: DVI0, DVI1, DVI2 eller DVI3.
  4. Välj Avancerat för att ställa in hastigheten och flödeskontrollen för serieanslutningen.

Seriekontroll

  1. Ställ in Skal till Seriell.
  2. Välj hastighet för serieanslutningen.
  3. Välj flödeskontroll för serieanslutningen: maskinvaru- eller programvaruflödeskontroll, eller ingen flödeskontroll.