H.323

Som standard stödjer Lifesize-system H.323-protokollet för uppringning och mottagning av video- och röstsamtal. Konfigurera H.323-inställningarna i Inställningar > H.323.

OBS: Om UVC ClearSea hanterar din Lifesize Icon eller om din Icon är ansluten till Lifesize Cloud, inaktiveras H.323.

InställningBeskrivningStandardvärde
Använda H.323När H.323 är aktiverat kan man ange ett namn eller anknytning för H.323 när man ringer ett samtal. H.323-namnet och -anknytningen identifierar enheten för gatekeepern. Alla registrerade enheter kan ringa en annan genom att använda namnet och anknytningen.Aktiverat
NamnValfritt värde som används när en gatekeeper har konfigurerats och kräver att systemet registreras med ett H.323-ID. Om gatekeepern tilldelar ett H.323-ID för systemet ska man ange det ID:t för namnet. Om UVC Transit fungerar som en H.460-server ska man ange användarnamnet som ställdes in för enheten i UVC Transit.Nummer genereras slumpmässigt av systemet
AnknytningValfritt värde som används när en gatekeeper har konfigurerats och kräver att systemet registreras med ett E.164-nummer eller -anknytning. Om gatekeeper-administratören tilldelar ett E.164-nummer eller -anknytning för systemet ska man ange det numret för anknytningen. Om UVC Transit fungerar som en H.460-server ska man ange anknytningen som ställdes in för enheten i UVC Transit.Nummer genereras slumpmässigt av systemet (samma värde som ovan)
Läge för gatekeeperGer dig möjlighet att välja en gatekeeper. Välj ett av följande alternativ:

  • Ställ in på Auto för att hitta en gatekeeper automatiskt.
  • Ställ in på Manuell eller Manuell H.460 för att ange IP-adress och port för den primära gatekeepern. Gatekeeperns port ställs in på industristandarden 1719.

För att aktivera H.460-stöd måste man ha en H.460-server konfigurerad i omgivningen. Med H.460-stöd aktiverat kommer systemet att ignorera inställningarna i Inställningar > Nätverk > Statisk NAT.

Av
Gatekeeper-IDAnge bara detta när gatekeepern kräver det, exempelvis för konfigurationer med flera gatekeeper. Värdet för Gatekeeper-ID måste stämma överens med det auktoriseringsnamn som konfigurerats för den gatekeeper där systemet registreras. Konfigurera inte denna inställning om gatekeepern inte kräver det, eftersom detta kan leda till att registreringen på gatekeepern misslyckas.Ingen standard
Gatekeeper-adressAdress för primär gatekeeper. Om UVC Transit fungerar som en H.460-server ska man ange IP-adressen för UVC Transit-signalservern.Ingen standard
Gatekeeper-portPort för primär gatekeeper.1719
Gatekeeper-autentiseringGer dig möjlighet att ange ett användarnamn och lösenord för H.235-autentisering. Läs mer om H.323-säkerhet.Inaktiverat

För att inaktivera stöd för H.323-samtal ska man ta bort Använd H.323 i Inställningar > H.323 > Allmänt när systemet inte befinner sig i ett samtal.

När man sparar ändringarna kommer den gula indikatorn för systemets tillstånd  att visas när Lifesize-systemet försöker registrera sig hos gatekeepern. Om registreringen misslyckas visas den röda indikatorn . Välj > för mer information om problemet.

Systemet rapporterar registreringsstatus i > , och de konfigurerade systemsiffrorna visas i .