Systemets tillstånd

Gå till > från videosystemets skärm för att visa systemets status. När det uppstår ett systemproblem som kan behöva åtgärdas kommer ikonen att visas på huvudskärmen.

Skuggningen bakom ikonen visar hur allvarligt problemet är:

  • Gul skuggning visar på en varning.
  • Röd skuggning visar på ett allvarligt problem.
Kommunikation
NätverkVarning: systemet ansluter till nätverket.
Allvarligt fel: systemet är bortkopplat eller ingen DHCP-server finns.
Lifesize Cloud-tjänstVarning: kontot har löpt ut; provperioden för kontot har löpt ut; du måste validera kontot.
Automatisk etableringVarning: systemet håller på att etableras.
Allvarligt fel: etableringen misslyckades.
Lifesize ClearSeaVarning: systemet registrerar med UVC ClearSea.
Allvarligt fel: registreringen misslyckades eller UVC ClearSea är otillgänglig.
H.323-gatekeeperVarning: systemet registrerar med H.323-gatekeepern.
Allvarligt fel: registreringen misslyckades eller gatekeepern går inte att nå.
SIP-registrerareVarning: systemet registrerar med SIP-registreraren.
Allvarligt fel: registreringen misslyckades eller registreraren går inte att nå.
UVC TransitVarning: systemet kunde inte ansluta till UVC Transit; systemet registrerar med H.323-gatekeepern eller SIP-registreraren.
Allvarligt fel: systemet kunde inte ansluta till UVC Transit; systemet kunde inte registrera med gatekeepern eller registreraren.
MCUVarning: kommunikationen med den integrerade bryggan har avbrutits.
Lifesize PhoneVarning: telefonen initialiseras.
System I/O
Aktiv mikrofonVarning: det finns ingen aktiv mikrofon.
Ström till Lifesize LinkAllvarligt fel: det uppstod ett fel med strömförsörjningen till Lifesize Link.
Termisk
FläkthastighetAllvarligt fel: systemet är överhettat.
TemperatursensorerVarning: systemets temperatur ligger över normal drifttemperatur.
Allvarligt fel: systemet är överhettat och närmar sig den högsta tillåtna drifttemperaturen.
Processer
SystemstatusAllvarligt fel: en process misslyckades.