Presentationer

Du kan stänga av en andra strömmen om systemet har problem med tredjepartssystem som inte har stöd för sekundära strömmar. Logga in till videosystemets webbgränssnitt och navigera till Inställningar > Samtal.