Strömförsörjning och anslutning

Om ett samtal inte kopplas ska du bekräfta att du har ringt upp ett nummer som fungerar och att fjärrsystemet är uppkopplat och tillgängligt. Kontrollera att nätverket är redo och tillgängligt genom att gå till > för att visa nätverkets status.