Problem med bildskärm

Om data inte visas på bildskärmen ska du se till att kablarna är kopplade på rätt sätt till bildskärmen och att bildskärmens kablar är kopplade till utgången för HD 1 på bakpanelen på codecen.

Om videobilden och användargränssnittet ser blekt ut eller är för ljust, ska du kontrollera inställningarna för HDTV-ingången för att säkerställa att HDTV:n visar rätt upplösning. På vissa HDTV-enheter (särskilt plasmaskärmar) kan man ställa in ingångsenhetens inbyggda upplösning från HDTV-administratörens användargränssnitt.

Logga in till videosystemets webbgränssnitt och gå till Inställningar> Video för att kontrollera att upplösningen är rätt för din skärm.