Kameraproblem för 600 och 800

Om du inte kan panorera, luta eller zooma kameran ska du kontrollera att de två AAA-batterierna i fjärrkontrollen fungerar. Se också till att det inte finns några objekt som skymmer sensorn framför kameran och att den blå lampan på framsidan av kameran blinkar när du använder fjärrkontrollen för att utföra en uppgift.

Om kameran inte visar någon video ska du kontrollera att den är kopplad till Lifesize-systemet med en kamerakabel till korrekt kameraingång eller kontakta din administratör.

Bekräfta att den blå lampan på kamerans framsida är tänd, vilket anger att strömmen är på och starta vid behov om systemet för att bekräfta att kameran startas. Om problemet inte avhjälps genom omstart kanske du behöver sätta i strömförsörjningen till kameran.

Administratörer kan också göra följande inställningar för följande kameratillstånd:

  • autofokus
  • lås kameraposition
  • anti-flimmer
  • auto-exponering
  • ljusstyrka
  • vitbalans

Läs mer om dessa inställningar.