Systemalternativ

Välj för systemalternativ:

Visar status för systemet, inklusive kommunikationer, ljud, systemingångar och utgångar, DHCP, automatiskt etablering, temperatursensorer och fläkthastigheter.
Visar detaljerad information inklusive kommunikationer, ljud, nätverk, systemingångar och -utgångar, DHCP, automatisk etablering och kameror.
Låter dig konfigurera det säkra området på din skärm.
Visar systemets IP-adress för din administratör för att konfigurera systemet. Om systemet inte är konfigurerat eller inoperabel visas information för serieport.
Välj språk för skärmens text.
Visar licenser som används av systemet.
Efter bekräftelse startas systemet om.
Ger tillgång till administrativa verktyg. Detta område kräver ett numeriskt lösenord (förval är 1234).
aktiverar eller inaktiverar DHCP. När DHCP är inaktiverat kan du ställa in IP-adress, nätmäsk, standardgateway och adress till den statiska DNS-servern. Välj Testa nätverk för att testa anslutningen.
nollställer nätverksinställningar till deras standardvärden: aktiverar DHCP, nollställer VLAN-tagen till 0 och aktiverar HTTP och SSH.
nollställer alla inställningar till deras standardvärden och startar om systemet.
återgår till den alternativa versionen av programvaran, nollställer alla inställningar till deras standardvärden och startar sedan om systemet.
Välj för att logga ut.