Systemets namn, datum och tid

 

Systemnamn

Definiera videosystemets namn i Inställningar > System > Systemnamn.

Obs: Systemnamnet definieras genom Lifesize Cloud när du ansluter Icon till tjänsten.

 

Systemets datum och tid

Systemets datum och tid ställs in automatiskt om något av följande villkor uppfylls:

  • DHCP har aktiverats i Inställningar > Nätverk > Använd DHCP och DHCP-servern passerar en NTP-serveradress till ditt system.
  • Du specificerar värdnamn eller IP-adress för en NTP-server i Inställningar > Datum och tid > Värdnamn NTP-server.

OBS: Det värde du anger för Värdnamn NTP-server används tillsammans med eventuell NTP-serveradress so en DHCP-server passerar till ditt system.

Tidszonen ställs inte in automatiskt. Gå till Inställningar > Datum och tid för att ange tidszon.