Systemåtkomst och lösenord

Fjärrstyrning Åtkomst till administratörsfunktioner från videosystemets skärm:

Välj > och ange koden (som standard: 1234).

Webbläsare Öppna en webbläsare och ange IP-adressen för Lifesize-systemet. Logga in med administratörskontot. Förvalt användarnamn och lösenord är admin.

Systemets IP-adress visas i  på videosystemets huvudskärm.

Lifesize cloud-based service users: Select  to view the IP address.

Som standard kan fjärrstyrning av ett  Lifesize-videosystem över HTTP aktiveras via Inställningar > Säkerhet > Aktivera åtkomst över HTTP.

VARNING:Inaktivering av HTTP kommer att logga ut dig och hindrar dig från att logga in på systemet igen.

SSH Logga in med dina administratörsuppgifter till en SSH-session och ange kommandon för att fjärrstyra ditt Lifesize-system. Förvalt användarnamn och lösenord är admin.

För att få en introduktion till hur man använder API:n anger du help i kommandoprompten. Du kan också komma åt detaljerad dokumentation om kommandona på https://<videoSystemIPAddress>/docs/json/

Som förval är fjärrstyrning över SSH aktiverat via Inställningar > Säkerhet > Aktivera SSH-åtkomst.

VARNING:Inaktivering av SSH hindrar dig från att fjärrstyra systemet via SSH.

UVC Manager Med UVC Manager kan administratörer hantera videosystem inom hela företaget.

Gå till Preferenser > Lösenord för att hantera lösenord:

Användare Tillgång Användarnamn Standardlösenord
Administratör Webbläsare, SSH (kommandorad) admin admin
Administratör Videosystemets skärm med fjärrstyrning Ingen 1234
Support Webbläsare, SSH support support

Lösenord kan vara upp till 16 tecken långa och innehålla valfri kombination av siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och symbolerna *(stjärna) och #(fyrkant). Lösenkoden måste bestå av minst 32 tecken och innehålla en kombination av siffrorna mellan 0-9.

Du kan inte ändra användarnamnet.