Konfigurationsöversikt

När du installerar systemet för första gången kommer en guide att hjälpa dig att konfigurera språk, nätverksinställningar och tidszon. I detta steg kan du även välja att ansluta din Ikon till Lifesize Cloud-tjänsten.

Efter installationen konfigurerar du videosystemet med hjälp av fjärrkontrollen eller från systemets webbgränssnitt:

  1. Öppna en webbläsare.
  2. Gå till systemets IP-adress. Denna visas i på huvudskärmen.

Lifesize Cloud-användare: Välj > för att visa IP-adressen.

Efter installationen kan du även konfigurera följande:

Vad vill du göra?Läs mer
Anslut till Lifesize Cloud.

Om du inte anslöt din Ikon till Lifesize Cloud under den första konfigurationen måste du nollställa systemet för att ansluta det till ditt Cloud-konto.

Ansluta till Lifesize Cloud
Integrera systemet med andra Lifesize-applikationer.Integreringar
Ställa in administratörslösenord.

Logga in till webbgränssnittet och gå till Inställningar > Lösenord.

Systemåtkomst och lösenord
Ändra systemets datum, tid och tidszon.

Logga in till webbgränssnittet och gå till Inställningar > Datum och tid.

Datum och tid
Ändra språk för systemgränssnittet.

Gör något av följande:

 • Logga in till webbgränssnittet och gå till Inställningar > Utseende.
 • Använd fjärrkontrollen för att välja .

OBS: För att ändra språk för systemets webbgränssnitt väljer du Språk på webbgränssnittets inloggningsskärm.

Språk
Ändra systemets namn.

Logga in till webbgränssnittet och gå till Inställningar > SystemLifesize Cloud-användare: Ditt systemnamn definieras genom Lifesize Cloud när du ansluter din ikon till tjänsten.

Systemnamn
Justera det säkra området.

Om dag, datum och tid inte visas helt i det övre högra hörnet av skärmen kan du välja > för att justera det säkra området.

Systemalternativ
Välj inställningar för dubbla skärmar. (Endast Icon 600 och 800.)

Logga in till webbgränssnittet och gå till Inställningar > Utseende > Fysiskt skärmupplägg.

Dubbla skärmar
Ladda upp en anpassad bakgrund till din Ikon.

Om du har Ikoner som är anslutna till Lifesize Cloud kan du ladda upp en anpassad bakgrundsbild till dina system från webbkonsolen.

Lifesize Cloud
Anpassa din Lifesize Phone HD. 

Lifesize Cloud-kunder med Lifesize Phone HD ansluten till ett Lifesize Icon 400|450|600|800-system kan anpassa tidszonerna och knapparna på hemskärmen från webbkonsolen.

Lifesize Cloud
Aktivera H.323 och SIP.

Logga in till webbgränssnittet och gå hit:

 • Inställningar > H.323
 • Inställningar > SIP-registrator 1
 • Inställningar > SIP-registrator 2
H.323

SIP

Konfigurera inställningar för samtal, ljud och video.

Logga in till webbgränssnittet och gå hit:

 • Inställningar > Samtal
 • Inställningar > Ljud
 • Inställningar > Video
Samtalsinställningar

Ljudinställningar

Videoinställningar

Konfigurera ditt videosystem för brandväggskorsning.Konfigurera brandväggen
Aktivera automatisk etablering.

Konfigurera videosystemet så att det kan hitta en etableringsserver och konfigurera sig självt med inställningar som anges på servern.

Etablera din Ikon med UVC ClearSea
Konfigurera nätverksinställningar.

Gör något av följande:

 • Logga in till webbgränssnittet och gå till Inställningar > Nätverk.
 • Använd fjärrkontrollen för att välja > och ange koden (standardinställning är 1234) för att komma åt .
Systemalternativ