UVC Manager

När Lifesize Icon-videosystemet hanteras av UVC Manager visas offentliga konferenser i > . Om videosystemet bjuds in till en konferens kommer konferensen att visas i videosystemets Schema.

Om UVC Manager också hanterar en Lifesize Bridge kommer schemalagda (offentliga) konferenser och konferenser på begäran att synas i > i Icon-systemet. Offentliga konferenser genom en hanterad UVC Multipoint kommer också att synas i > .

Se Installationsguiden för Lifesize UVC Manager för närmare information om hur man konfigurerar UVC Manager för att fungera tillsammans med Icon-videosystem.