Katalogservrar

Om du inte använder en annan metod för att fylla i katalogen för din Icon (t.ex. Lifesize Cloud, UVC ClearSea eller UVC Manager), kan du konfigurera Lifesize-systemet för att ladda användaruppgifter från en extern katalog som använder LDAP. När man integrerar en katalogserver blir användaruppgifter från katalogservern tillgängliga från videosystemet i  > .

Konfigurera integreringen av katalogservern i Inställningar > Katalog.

InställningBeskrivningStandardvärde
VärdnamnVärdnamn eller IP-adress för katalogservern.Ingen standard
Användarnamn
Lösenord
Användarnamn och lösenord med inloggningsåtkomst till katalogservern.Ingen standard
BasAnge det bas-DN (Distinguished Name) som används för att fråga katalogservern.Ingen standard
PortPorten för katalogservern.Ingen standard
KrypteringOm TLS är aktiverat ställer Lifesize-videosystemet in en säker anslutning på katalogserverns port.Ingen

LDAP-katalogen uppdaterar sina data när man går till > och när 10 minuter har gått sedan den senaste uppdateringen. En uppdatering görs endast om katalogen används. En uppdatering av katalogdata omfattar tillägg av nya poster, uppdatering av befintliga poster samt borttagning av poster som inte längre finns i serverns databas.