UVC Video Center

Om man har ett UVC Video Center i omgivningen kan Lifesize-videosystemet när som helst påbörja en inspelning till UVC Video Center.

Konfigurera UVC Video Center-integrering i Inställningar > Spela in och strömma.

InställningBeskrivningStandardvärde
InspelningsenhetVälj för att integrera Lifesize-videosystemet med ett UVC Video Center.Inaktiverat
Inspelningsenhetens värdnamnAnge IP- eller DNS-adress för inspelnings- och strömningsservern.Ingen standard
Inspelningsenhetens portMan kan vanligtvis behålla standardvärdet 443.

OBS: Om ditt nätverk använder NAT med regler för portvidarebefordran som mappar om port 443 mellan videosystemet och servern måste Inspelningsport ha samma ommappade portnummer.

443
InspelningsnyckelAnge ett värde för att tillhandahålla en standardnyckel att använda för serverauktorisering för alla inspelningar från det här systemet. Om det här fältet lämnas blankt kommer systemet att be användarna om att ange en nyckel för varje inspelning.Ingen standard
Standardlayout för inspelningVälj att spela in Alla samtalsdeltagare, Endast lokal video eller Endast fjärrvideo.

OBS: En layout som angivits genom inspelningsnyckeln i UVC Video Center åsidosätter Standardlayout för inspelning som ställts in i videosystemet.

Alla deltagare

Få information om den överförda upplösningen under en presentation när inspelning är aktiverad.