Använda systemet

Du kan integrera din Icon med Lifesize Cloud, UVC-programsviten samt Lifesize Bridge. Tillgängliga alternativ beror på programmen som är konfigurerade i din miljö.

Vad vill du göra?
Ringa, svara på och avsluta samtalVälj Samtal och navigera till ett av följande samtalsalternativ:

Favoriter

Senaste

Katalog

Möten

Knappsats (telefon) eller Knappsats (videosystem)

Schema

Välj Svara och (för att avsluta ett samtal).

Läs mer om att ringa samtal och hantera videosystemet under ett samtal.

Inleda en presentationVälj Presentation .
Om du ansluter din bärbara dator till en videoingång på systemet under ett samtal startas en presentation automatiskt. Läs mer.
Styra kamerorFör att justera den lokala kameran när systemet är ledigt, välj Visa .
Under ett samtal, välj för att justera den lokala kameran. Välj för att justera kameran i fjärränden. Läs mer.
Skapa en inspelning Med UVC Video Center konfigurerat väljer du . Läs mer.
Visa mitt nummerVälj för att visa systemnamnet och nummer som uppringare använder för att knappa in i videosystemet.
Aktivera Stör ej Välj för att avvisa inkommande samtal. När detta är valt visas .
Justera volymenVälj för att öppna volymkontrollen.

Fjärrstyrning: Välj en volym mellan 0 och 100. Nivå representerar volymen i procent. Använd fjärrkontrollen för att justera nivå. Tryck på eller för att justera nivån i 1 % stegökning. Tryck på eller för att snabbt och kontinuerligt justera volymen.

Sätta systemet i vilaVälj för att att sätta system, kamera och skärm i vila. Läs mer.
Visa systemstatusVälj för systemalternativ. Läs mer.

När Lifesize-videosystemet är ledigt visar skärmen kamerans video. När Lifesize-videosystemet är i vila är skärmen svart. Ett inkommande samtal, visa en presentation eller trycka på en knapp på fjärrkontrollen aktiverar systemet. Peka fjärrkontrollen på IR-mottagaren (lokaliserad på både kameran och codec), inte på skärmen, och tryck på knappen för att aktivera systemet.

 

Vila

Välj för att att sätta system, kamera och skärm i vila. Videosystemet sätts automatiskt i vila under följande förhållanden:

  • När tio minuter har gått utan användarinteraktion.
  • Ett röstsamtal kopplas.

Tryck på på telefonen eller valfri knapp på fjärrkontrollen för att väcka systemet. När systemet vaknar markeras en av följande alternativ, beroende på videosystemets status:

Ett systemproblem har uppstått. Välj för mer information om problemet.
Stör ej är aktiverat i systemet.
Ett planerat samtal i UVC Manager är tillgängligt i videosystemet.
Inga andra villkor finns.