Systemunderhåll

Logga in till systemets webbgränssnitt för att utföra systemunderhåll.

Starta om Diagnostik > Omstart av system
Spara Underhåll > Nollställning av system > Spara system
Sparar den säkerhetskopierade filen till datorn.
Återställ Underhåll > Nollställning av system > Återställning av system
Nollställ Underhåll > Nollställning av system > Nollställning av system
Återgå Underhåll > Nollställning av system > Återgång av system
Uppdatera licenskoderUnderhåll > Licensnycklar
Uppgradera systemets programvaraUnderhåll > Uppgradering av system

Diagnostikverktyg finns tillgängliga i Diagnostik.