Behöver du hjälp?

Följande avsnitt beskriver symptom, möjliga orsaker och lösningar för vanliga problem som du kan träffa på när du använder Lifesize-systemet.

Systemets tillstånd
Strömförsörjning och anslutning
Problem med ljud
Presentationer
Problem med kameror
Problem med bildskärm
Justera belysningen i rummet

Inspektera enheten visuellt när ett problem uppstår. Kontrollera att systemet inte har utsatts för vatten eller värmekällor eller har skadats fysiskt.

Felaktigt anslutna eller löst sittande kablar är vanliga orsaker till problem med maskinvaruenheter. När du undersöker ett systemproblem ska du först inspektera alla yttre reglage, knappar och kabelanslutningar. Kontrollera att anslutningarna är korrekta och säkra och att det inte finns något som hindrar kablarna. Kontakta din administratör för information om korrekta kabelanslutningar.