Kameradiagnostik

Konfigurera kamerainställningarna i Diagnostik > Kamera:

Diagnostiska kamerainställningar finns bara tillgängliga om den valda kameran är ansluten till codecen och man ser statusen Ansluten för kameran i Diagnostik > Systeminformation och i > på videosystemets skärm.

Anti-flimmer

Belysning som drivs med en 50 Hz strömkälla kan åstadkomma ett flimmer som kameran registrerar och överför till systemet. Om du använder belysning som drivs med en 50 Hz strömkälla och upptäcker flimmer i videon ska du ställa in Anti-flimmer till 50 Hz. Standardvärdet är Auto.

OBS: Det värde man väljer för den här inställningen tillämpas på alla anslutna kameror till systemet.

Vissa exponeringsinställningar som är avsedda att användas i rum som är belysta med solljus kan orsaka flimmer. Du kan ta bort flimret genom att öka inställningen för Ljusstyrka.

Auto-exponering

Automatisk exponering innebär att kameran gör automatiska justeringar av bländaren och slutaren för att påverka bildens ljusstyrka. Välj en automatisk exponeringsmetod för kameran genom att ange ett av följande värden för HD-autoexponeringsmetod:

VärdeBeskrivning
Hel bildStandardvärde. Ändra exponeringen för den genomsnittliga ljusstyrkan för en hel bild med video.
CentrumvägdÄndrar exponeringen för den genomsnittliga ljusstyrka för en hel bild med video, men lägger större vikt vid mitten av bilden.
SpotÄndra exponeringen för den genomsnittliga ljusstyrkan för ett litet område i mitten av bilden.
ManuellInaktiverar auto-exponering. Justera exponeringen manuellt genom att ändra värdet för Ljusstyrka.
Ljusstyrka

Kamerans ljusstyrka avser den mängd ljus som kameran tar emot genom linsen. Man kan förbättra dunkla scener genom att justera belysningen i rummet och justera kamerans ljusstyrka manuellt.

Om du väljer en automatisk exponeringsmetod kommer kameran att justera sig själv enligt inställningen för ljusstyrka. Genom att justera värdet för Ljusstyrka ställs ett nytt målvärde in.

Om den automatiska exponeringsmetoden är Manuell kommer kameran endast att använda inställningen för ljusstyrka.

Vitbalans

Kamerans vitbalans avses hur en kamera behandlar färgen vitt, som är en blandning av alla andra färger. Justera vitbalansen när videofärgerna verkar vara obalanserade. Vitbalans påverkas av ljuskällans typ.

När värdet är inställt på standardvalet Auto kommer Lifesize-kamerasystemet att avgöra rätt värde för kamerans vitbalans genom att anpassa sig automatiskt till förändrade ljusförhållanden i rummet.