Samtalsposter

Man kan hämta samtalshistorik i Diagnostik > Samtalsposter > Hämta samtalsposter. Spara .tgz-filen som innehåller en XML- och XSL-fil som du kan läsa med det program du föredrar.

Varje samtalspost står på en egen rad som innehåller följande uppgifter:

 • samtalstyp
 • namn och IP-adress för den andra änden
 • starttid och varaktighet
 • samtalsriktning
 • protokoll
 • uppringd och faktisk bandbredd
 • orsak till frånkoppling

Möjliga orsaker till att man kopplades från kan vara att:

 • Samtalet avslutades normalt.
 • Den andra änden inte gick att nå.
 • Den andra änden var upptagen.
 • Högsta antalet samtal har uppnåtts.