Aktivera Icon

Anslut till Lifesize Cloud-tjänsten under första konfigurationen. Läs mer.

För att inleda den här processen efter installation ska du återställa systemet till standardinställningar. Läs mer om nollställning av systemet.

OBS:Du måste ha ett Lifesize Cloud-användarkonto för att kunna ansluta din Icon till tjänsten.

 1. När konfigurationsguiden ber dig att gå med i Cloud-tjänsten väljer du Ja.
 2. Öppna en webbläsare och gå till URL:en som visas i din Icon.

  OBS:Du kan inte aktivera din Icon från systemets webbgränssnitt.

 3. Logga in genom att ange e-postadress och lösenord för Cloud.
 4. Ange aktiveringskoden som visas i din Icon.

  Om du skannar QR-koden öppnas inloggningssidan för Lifesize Cloud i ett webbläsarfönster, där aktiveringskoden redan är angiven.

 5. Du kan associera en Icon till en enskild användare eller ett konferensrum.
  Enskild användareJag – ger Cloud-slutanvändare möjlighet att associera enheten till sig själva.

  Användare – ger Cloud-kontohanterare möjlighet att associera enheten till vilken användare som helst i sin Cloud-grupp.

  KonferensrumAnvänd det här alternativet om enheten finns i ett konferensrum och är avsedd för flera användare.

  Skapar ett separat Cloud-konto för Icon. Ange ett namn för systemet som ska visas i Cloud-katalogen. Du kan också välja att ange en e-postadress för uppringning av systemet.

 6. Från huvudskärmen för Icon går du till > för att visa systemets status. När din Icon har aktiverats kommer Redo att visas för Kommunikationer > Lifesize Cloud Service.

Endast för Icon 450: I slutet av kopplingsprocessen ser du ett alternativ om att ställa in Smart Framing. Välj Ja för att starta kalibreringsprocessen, eller välj Nej för att göra detta senare. Se Kalibrering av Smart Framing för mer information.