Användning av Icon i ett privat LAN med NAT

Om du väljer att placera videosystemet i ett privat LAN måste du använda NAT för att kommunicera med andra system. Detta kan inkludera aktivering av statisk NAT i Lifesize-systemet.

På din brandvägg, oavsett om den är fristående eller inbyggd i din router, måste du utföra en av följande uppgifter:

Läs mer om begränsning av reserverade portar och se dokumentationen för brandväggen för mer information.

Aktivera statisk NAT

NAT aktiverar kommunikation mellan enheter i ditt LAN som har privata IP-adresser och enheter som har åtkomst genom ett allmänt IP-nätverk. Ett statiskt NAT säkerställer att samma allmänna IP-adress alltid ansluter till ett systems privata IP-adress, så att data från det allmänna nätverket som är avsett för det privata systemet kan ledas till systemet med hög tillförlitlighet.

Om du använder statisk NAT för associering av en allmän IP-adress till den privata IP-adressen för Lifesize-systemet måste du konfigurera Lifesize-systemet så att det fungerar med den statiska NAT-servern. I en webbläsare navigerar du till Inställningar > Nätverk och väljer Statisk NAT. Ange den offentliga IP-adressen, värdnamnet eller systemets fullt kvalificerade domännamn i NAT offentlig IP-adress.

OBS: Du kan inte uppgradera systemet från en webbläsare utanför din brandvägg när statisk NAT är aktiverad. Utför istället uppgraderingen inifrån din brandvägg.

Testa din NAT-miljö

Om din brandvägg inte använder en uppsättning egenskaper som utför H.323 eller SIP NAT måste du aktivera NAT i ditt privata Lifesize-system.

Placera ett samtal från ett system på internet till ditt system i den privata LAN:en. Om ditt privata system kopplar upp inom de första två sekunderna efter att du svarat, fungerar din NAT-konfigurering korrekt. Om samtalet inte kopplar upp efter att du svarat och kopplas ner efter 30–50 sekunder, matchar inte de reserverade portinställningarna på din codec inställningarna på din brandvägg. Se till att systemet och brandväggsinställningarna för UDP/TCP-portarna matchar.

Om du fortfarande inte kan ringa upp framgångsrikt kan du behöva inaktivera SPI-funktionen på brandväggen. Vissa brandväggsåterförsäljare kan kalla denna funktion dynamisk paketfiltrering. Se dokumentationen för brandväggen för mer information.