Kalibrering av Smart Framing

Vid den första installationen av Lifesize Icon 450 och kopplingen till Lifesize Cloud kan du aktivera Smart Framing för att kalibrera ditt mötesrum. Smart Framing-funktionen är inaktiverad tills kalibreringsprocessen har slutförts.

Läs mer om koppling till Lifesize Cloud.

I slutet av kopplingsprocessen ser du ett alternativ om att ställa in Smart Framing. Välj Ja för att starta den valda kalibreringsprocessen, eller välj Nej för att kalibrera senare och gå tillbaka till Icons huvudskärm.

  1. Välj Ja för att starta kalibreringsprocessen.
  2. Välj den bild som bäst stämmer överens med ljusförhållandena i ditt rum.
  3. Stå eller sitta längst bort från kameran, inom det område som syns på skärmen. När du är klar, klicka på Start för att påbörja kalibreringen. Denna process kan ta upp till två minuter. Du kommer att se en förloppsindikator och du bör hålla dig inom det område som visas på skärmen medan kalibreringsprocessen pågår. Viss rörelse gör det möjligt för kalibreringsprocessen att slutföras snabbare.
  4. Smart Framing-kalibreringen är nu klar.

Följ dessa steg för att kalibrera Smart Framing senare.

  1. När du inte är i ett samtal, välj Kamerapå Lifesize Phone HD. På kameraskärmen väljer du Kalibrera Smart Framing.
  2. Välj Ja för att starta kalibreringsprocessen.
  3. Välj den bild som bäst stämmer överens med ljusförhållandena i ditt rum.
  4. Stå eller sitta längst bort från kameran, inom det område som syns på skärmen. När du är klar, klicka på Start för att påbörja kalibreringen. Denna process kan ta upp till två minuter. Du kommer att se en förloppsindikator och du bör hålla dig inom det område som visas på skärmen medan kalibreringsprocessen pågår. Viss rörelse gör det möjligt för kalibreringsprocessen att slutföras snabbare.
  5. Smart Framing-kalibreringen är nu klar.

Om du vill veta mer, läs de vanliga frågorna om Smart Framing.