Schemalägger automatisk omstart av systemet

Du kan nu välja att ställa in automatisk omstart av Lifesize Icon vid en förprogrammerad tidpunkt du valt. Följ instruktionerna nedan.

SSH till kommandoraden i det Lifesize Icon-system du vill konfigurera och logga sedan in.

Vid rbsh> ska du skriva in kommandot clish.

rbsh>clish

Nu när du har angivit i gränssnittet för kommandoraden bör nu se $.

När det används med verbet get visar målet för autoreboot den nuvarande inställningen och lokal tid för funktionen för automatisk omstart på natten. Om det är aktiverat startar enheten om vid den angivna lokala tiden om systemet är i viloläge vid den lokala tidpunkten. Ett väckningssystem startar om nästa gång systemet sätts i viloläge. När det används med verbet set kontrollerar detta om enheten startas om automatiskt eller ej varje kväll. Man kan även välja att ange när i lokal tid som den automatiska omstarten ska ske. Tiderna är baserade på en 24-timmarsklocka.

hämta argument: Ingen

hämta exempel:

get system autoreboot

off,22,00,00

ok,00

get system autoreboot –V

Omstart varje natt, timme, minut, sekund

on,22,00,00

ok

ställ in argument:

< {on|off|keep}>on aktiverar automatisk omstart

off inaktiverar automatisk omstart

keep nuvarande värde, användbart för att endast ändra tiden

[-H {0..23}]Ange timme.
[-M {0..59}]Ange minut.
[-S {0..59}]Ange sekund.

ställ in exempel:

aktivera funktionen för automatisk omstart

set system autoreboot on

ok,00

inaktivera funktionen för automatisk omstart

set system autoreboot off

ok,00

ändra timme för automatisk omstart till 23

set system autoreboot on –H 23

ok,00

ändra timme och minut för automatisk omstart till 21:30

set system autoreboot keep –H 21 –M 30

ok,00